Grup de treball de directores (setembre 2008): ens visita el Conseller d'Educació Ernest Maragall