La xarxa 0-18 dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera/Gòtic estem realitzant des del curs 2000-2001 una feina de coordinació pedagògica i organitzativa per a aconseguir en la zona una millora en la qualitat de l’educació de l’etapa bàsica i una oferta educativa equilibrada i cohesionada que eviti la desigualtat entre els centres i afavoreixi la col·laboració. Aquesta coordinació s’ha concretat en activitats amb l’alumnat dels centres, amb les famílies (reunions conjuntes 0-6 i 6-18), entre el professorat i grups de treball de directors i directores.


Alumnat

Professorat

Famílies

Entorn

 
 
© 2009 Xarxa 0-18 Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera/Gòtic. Tots els drets estan reservats.
Avís legal
Data d'actualització: 24-Nov-2012